TT Anlegg startet arbeidet våren 2013. Tomtene ble ferdigstilt i september, mens opprusting av Herumveien inn til Bamble transformatorstasjon ble overtatt 24. oktober.

 

Delprosjektleder for stasjon, Berit Skyberg, er meget fornøyd med arbeidet TT Anlegg har gjort i Bamble og Grenland. Entreprenøren har hatt gode rutiner for gjennomføring og for HMS.

 

Fram til høsten 2014, da transformatorstasjonene skal i drift sammen med resten av Østre korridor, vil ABB AB og Kruse Smith entreprenør jobbe videre med det resterende arbeidet som blant annet omfatter 420kV apparatanlegg, transformatorsjakter og kontrollhus.