Arbeidsomfanget inkluderer også omlegging av Holen-ledningen et stykke mellom Norsjø og Rød.

Skogryddingen har startet opp og arbeidet med bygging av fundamenter starter opp nå i sommer.

 

Skagerak Nett skal bygge 17 km nye 132 kV ledninger fordelt på 6 ledningsstrekk i Grenlandsområdet. Ny ledning bygges i 2013-2015.

 

I tillegg til nybygging skal Skagerak Nett sanere ca. 53 km eldre 132 kV ledninger i Grenlandsområdet. Sanering vil pågå i 2015-2017.