Illustrasjon av helikopter på toppen av et fjell med fjord i bakgrunnen

Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet og satt i drift.

Statnett sendte melding om tiltaket til NVE i juni 2016 og fikk vedtak om saken fra NVE i februar 2017, med krav til uttredninger som nå følger konsesjonsøknaden.

Konsesjonssøknad ble sendt NVE i april 2018. Statnetts styre fattet i september 2019 investeringsbeslutning for ny kraftledning her, og i påvente av konsesjonsvedtak fra NVE har vi nå valgt å starte anskaffelsesprosessen.

Ny ledning vil erstatte dagens ledning.