Illustrasjon av helikopter på toppen av et fjell med fjord i bakgrunnen

Konsesjon for gjennomføring av prosjektet ble gitt av NVE i mars 2020 og MTA-planen ble godkjent i mai 2021. Byggearbeidet startet i midten av 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2024. Arbeidet inkluderer skogrydding, adkomstveier og baseplasser for utstyr og materiell, fundamentering, mastereis, strekking av line og riving av eksisterende ledning. Ledningen ligger slik til at det blir utstrakt bruk av helikopter for å fly inn og ut materiell med mer. Transport om vinteren på snø brukes for å unngå terrenginngrep. 

I 2022 ble det revet og bygget ca. 1/3 av strekningen på totalt 74 km. Hovedaktiviteten var mellom Bonsåsen og Boltås. I 2023 ble det gjennomført arbeid mellom Bjerkvik og Bonsåsen, i og rundt Sommervatn ved Evenes, samt vestover fra Boltås. I 2024 er planen å ferdigstille prosjektet med hovedaktivitet på Tjeldøya og over Kanstadfjellet i Lødingen. Det blir også en del aktivitet fra Ramsund og mot bruen til Tjeldøya. 

Tilpasninger av framdriftsplanen skjer underveisi samarbeid med Statnett sin prosjektledelse. Det betyr at vår leverandør gjør noen endringer på hvor arbeidet skjer og når det skjer, hvis nødvendig. Det er arbeid alle dager i uka innenfor gjeldende lovverk og gitte tillatelser. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev hvis du vil holde deg oppdatert om prosjektet. Er du direkte berørt eller har lyst til å vite hva vi gjør kan du ta direkte kontakt med byggeleder Frank Høyer-Simonsen på mobil 46808183 eller e-post : frank.hoyer-simonsen@statnett.no