Illustrasjon av helikopter på toppen av et fjell med fjord i bakgrunnen

Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet og satt i drift. Ny ledning vil erstatte dagens ledning.

Konsesjon for gjennomføring av prosjektet ble gitt av NVE i mars 2020 og MTA-planen ble godkjent i mai 2021. Nye Boltås stasjon i Evenes kommune blir tilkoblet transmisjonsnettet i slutten av 2021. Statnett har inngått kontrakt med hovedentreprenør. Arbeidet starter opp vinteren 2021/22.