Illustrasjon av helikopter på toppen av et fjell med fjord i bakgrunnen

Konsesjon for gjennomføring av prosjektet ble gitt av NVE i mars 2020 og MTA-planen ble godkjent i mai 2021. Statnett har inngått kontrakt med hovedentreprenør. Arbeidet startet opp i starten av 2022. Dette innebærer både skogrydding, adkomstveier og baseplasser for utstyr og materiell, fundamentering, mastereis, strekking av line og riving av eksisterende ledning. Arbeidet gjennomføres innenfor gitte rammer i konsesjon og MTA-plan.

Forberedelser med veier, baseplasser og skogrydding har startet opp. Ledningsbygging har startet og vil ta seg opp hvert sommerhalvår i 2022, 2023 og 2024 som er høysesong for gjennomføring. Grovt skissert skal det i 2022 bygges primært i Evenes kommune, i 2023 på Tjeldøya (Skånland kommune) og Kanstadfjellet (Lødingen kommune) og i 2024 i Narvik og Evenes kommune. Ferdigstillelse er planlagt høsten 2024. Tilpasninger av framdriftsplanen skjer underveis