Statnetts entreprenør skal i løpet av sommeren rive eksisterende ledning med master, og deretter skal nye master og ledning bygges opp i tilnærmet samme trase. I løpet av våren er det gjort et stort stykke arbeid med etablering av nye fundamenter for mastene, og nå er det klart for at eksisterende master kan rives. Dette vil medføre sprengning av fundamenter i nærheten av bolig- og hytteområder. Dette vil foregå, blant annet, i Bjerkvik, Bogen, Dragvik, Evenesmarka og Boltås. Eksplosjonene vil høres på lang avstand. Statnett og entreprenøren har etablert sikkerhetsrutiner i forbindelse med aktiviteten, men det er viktig at en holder seg unna anleggsområdet av sikkerhetshensyn. Statnett har satt opp varselskilt der det foregår anleggsarbeid med kontaktinformasjon til Statnett. 

Videre innebærer anleggsaktivteten helikoptertrafikk, særlig til og fra fotballbanen i Bogen, baseplasser på Herjangsfjellet og i Bjerkvik. I forbindelse med tyngre helikopterløft skaper helikoptrene mer støy enn normalt. Statnett planlegger at mesteparten av anleggsaktivteten i Bogen og Bjerkvik vil være ferdig i løpet av året. I forbindelse med økt helikopteraktivitet har Statnetts entreprenør tatt kontakt med politiet for å avklare omfang av helikopteraktivitet. Anleggsstøy skal dermed ikke overgå nivået og omfanget avklares i samråd med politiet. 

Ved spørsmål, ta kontakt med byggeleder, Frank Høyer-Simonsen: tlf: 46808183,  
e-post:frank.hoyer-simonsen@statnett.no