Anleggsarbeidet vil hovedsakelig vil  pågå i Bjerkvik/Prestjord og mellom Boltåsen og Ramsund.

En del områder er bygget og satt på drift for å øke forsyningssikkerheten for strøm gjennom vinteren. Det er planlagt to år til med anleggsvirksomhet.

Når prosjektet er ferdig regulerer Miljø-, transport- og anleggsplanen vedtatt av NVE krav til hva som må gjøres.

-Vi takker for tålmodigheten til alle som er berørt av anleggsarbeidet, sier prosjektleder Karianne Prytz i Statnett. Det er mye som skjer når det først bygges store installasjoner. Vi jobber godt sammen med våre leverandører for å oppfylle kravene stilt til gjennomføring av prosjektet.

I forbindelse med sesongen 2022 har det blant annet kommet spørsmål om veien rundt Strandvatn i Evenes kommune. Her blir det i november gjort noen tiltak for å forbedre turveien og traséen for skiløypa. Statnett er ikke helt ferdig med anleggsarbeidet og skal vurdere ytterligere tiltak rundt Strandvatn når vi er klar til å trekke oss helt ut. Planen er å bli ferdig her i 2023.