Hva er gjort?  

Denne sesongen er det bygget og strekt 22,5 km ledning, med 86 nye master. 36 av disse er i komposittmateriale, og de 50 resterende mastene er i stål med et omfang på over 400 tonn. Her er det veldig store og tunge materialer som er transportert og montert både på vei og i lufta. I tillegg er det revet 67 master og tilhørende fundamenter er blitt fjernet. 

Ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn går nå innom den nye transformatorstasjonen nord for Evenes flyplass på Boltås, og linjene heter Kvandal-Boltås og Boltås-Kanstadbotn. Den nye stasjonen kom på drift ved årsskiftet 2021-2022 med en midlertidig tilkobling. 

Over Tjeldsundet ble det i sommer lagt en fiberkabel som nå er klar til å kobles til det nye ledningsanlegget. Fiber i strømledninger brukes i kommunikasjon og styring av anleggene. Dette er også en viktig del av strømnettet. 

 

Videre arbeid 

Byggingen av ny Kvandal-Kanstadbotn fortsetter gjennom vinteren og våren både ved Bjerkvik og øst for Boltås, ned mot Ramsund. Det ryddes samtidig i de områdene hvor vi er ferdig. Etter planen gjenstår det to sommersesonger for å ferdigstille arbeidet. Planen er å bli ferdig i løpet av 2024. 

 

Bakgrunn for arbeidet 

Prosjektets skal erstatte ledningen Kvandal-Kanstadbotn som er bygget på 1950-tallet i tilnærmet samme trasé, og koble den til en ny transformatorstasjon på Boltås. Arbeidet omfatter derfor både riving av det som står der i dag og å bygge opp en ny ledning.