Den 29. september kom prosjektet i mål med ny ledning mellom Kvandal og Boltås som nå er i full drift. Totalt har prosjektet idriftsatt 46 km av 74 km ny ledning siden oppstart våren 2022. 

Hva er gjort?   

Denne sesongen er det bygget og strekt ca. 23 km ledning, med 89 nye master. 8 av disse er i komposittmateriale. Resterende 81 mastene er i stål med et omfang på nesten 650 tonn. Her er det veldig store og tunge materialer som er transportert og montert både på vei og i lufta. I juni ble også ca. 7,5 km ny ledning idriftsatt mellom Boltås og vestover mot Ramsund på ledningen Boltås – Kanstadbotn. Vi har fått tilbakemeldinger på støy fra eksplosiver brukt til å skøte linene i mastene. Det beklager vi, sier prosjektleder Karianne Prytz. Varsling ble gjort, men lyden på varslingen ble for lav da smellene kom overraskende på de i nærheten. Den gamle ledningen er også revet og fjernet. Det siste av fundamenter graves nå opp og blir sammen med de gamle stålmastene fraktet til resirkulering. 

Videre arbeid 

Bygging av nye fundament og nye master vil foregå frem til utgangen av november 2023. Dette arbeidet er lokalisert mellom Ramsund og Kanstadbotn. Korte stopp for de som kjører på E10 ved Fiskøya må påregnes når vi flyr over veien. Det ryddes også på veier og baseplasser som er brukt mellom Kvandal og Boltås slik at mest mulig er ferdigstilt mellom Bjerkvik og Evenes. Noe areal vil bli brukt i hele prosjektperioden. 

 Fra desember 2023 og frem til april 2024 er det ikke planlagt noen form for anleggsarbeid. 


Prosjektet er planlagt ferdigstilt i utgangen av 2024.