Oppstart i månedsskifte januar/februar 2022 

Vår leverandør, Kraftmontasje AS, planlegger oppstart av enkelte arbeider ved ledningen i månedsskifte januar/februar 2022. Det er planlagt at alle byggearbeider skal være ferdig innen 2024.  

Anleggsperioden er dermed planlagt å vare i 3 år, og vil gjennomføres etappevis langs ledningen. Arbeidene innebærer blant annet skogrydding, fundamentering av mastepunkt, rivning og montering av master, strekking av line og opprydning av anleggsområdet. Det vil også benyttes eksisterende veier til transport, og midlertidig bruk av arealer til rigg- og lagerplasser. Store deler av anleggsarbeidene vil gjennomføres ved bruk av gravemaskiner, ATV og helikopter.  

Vedlagt følger kartskisse som viser ledningen som skal fornyes.  

 

Informasjon underveis  
Statnetts nettside vil holdes oppdatert, og vi oppfordrer til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon fra prosjektet. En melder seg på nyhetsbrevet ved å registrer en e-postadresse nederst på denne nettsiden: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/kvandal-kanstadbotn/  

Er du direkte berørt eller har lyst til å vite hva vi gjør, tilbyr vi også varsling via SMS. Du abonnerer på SMS-varsler ved å sende navn og telefonnummer til vår byggeleder: ozren.gelo@statnett.no. Du vil da få SMS fra Statnett ved behov.  Du kan når som helst melde deg av SMS-varsling.