Statnetts entreprenør skal i løpet av sommeren rive eksisterende ledning med master, og deretter skal nye master og ledning bygges opp i tilnærmet samme trase. I løpet av våren er det gjort et stort stykke arbeid med etablering av nye fundamenter for mastene, og nå er det klart for at eksisterende master kan rives. Dette vil medføre sprengning av fundamenter i nærheten av bolig- og hytteområder. Dette vil foregå, blant annet, i Bogen, Snubba, Dragvik, Evensmarka og Boltås. Eksplosjonene vil høres på lang avstand. Statnett og entreprenøren har etablert sikkerhetsrutiner i forbindelse med aktiviteten, men det er viktig at en holder seg unna anleggsområdet av sikkerhetshensyn. Statnett har satt opp varselskilt der det foregår anleggsarbeid med kontaktinformasjon til Statnett.

 

Videre innebærer anleggsaktivteten helikoptertrafikk, særlig til og fra fotballbanen i Bogen. I forbindelse med tyngre helikopterløft skaper helikoptrene mer støy enn normalt. Statnett planlegger at mesteparten av anleggsaktivteen i Bogen vil være ferdig i løpet av året. I forbindelse med økt helikopteraktivitet har Statnetts entreprenør tatt kontakt med politiet for å avklare omfang av helikopteraktivitet. Anleggsstøy skal dermed ikke overgå nivået og omfanget avklares i samråd med politiet.

 

Åpne kontordager

Ønsker du å møte Statnett for en prat om prosjektet? Møt oss for en prat om prosjektet, når det måtte passe deg, onsdag 22. juni mellom kl 16:00 – 21:00 på Statnetts anleggskontor på Boltås: Sletteveien 1, 9440 Evenskjer. Kom innom kontoret for å stille spørsmål eller slå av en prat.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektets grunneierkontakt, Håvard Bergheim: tlf: 95161307, e-post: havard.bergheim@statnett.no