Anleggsarbeidene er i gang

Anleggsarbeidene har startet med bygging av nye master på ulike ledningsseksjoner mellom Bjerkvik og Boltås. I løpet av våren vil arbeidene fortsette på strekningen mellom Skallvatnet og Boltås via blant annet Grovfjordkrysset – Snubba – Strandvatnet – Laksåfjellet – Osmarka – Evensmarka. Det forventes også at det i løpet av våren vil gjennomføres arbeider vest for Boltås i retning Ramsund. Statnett orienterer med dette om at veier/kjørespor i ovennevnte områder, allerede er, eller kan bli tatt i bruk i løpet av våren.

Arbeidene innebærer graving og sprengningsarbeider i forbindelse med fundamentering av mastepunkt. For transport av materiell og personell frem til ledningen, benyttes helikopter i tillegg til ATV, scootere og personbiler. I løpet av våren vil det også startes med rydding av skog i ledningstrasèen. Dette gjennomføres ved manuell hogst og hogstmaskiner. Transporten til ledningen skjer primært på eksisterende veier og kjørespor, men veiene vil ikke stenges eller sperres, og skal fortsatt være åpne for andre brukere i løpet av anleggsperioden. Statnett er ellers i kontakt med lokale løypelag for å koordinere anleggsaktiviteten med skiløypene.

Til sommeren vil det være spesielt støyende arbeider fra anleggsområdet, under det som kalles lineskjøt. For å skjøte kraftlinjer må man sprenge linene sammen, og dette høres ut som høye smell. Dette arbeidet vil varsles når prosjektet har  detaljer for når lineskjøt skal gjennomføres.

Har du spørsmål, ta kontakt med grunnerverver Håvard Bergheim på tlf. 95161307.

 

Informasjon underveis

Statnetts nettside vil holdes oppdatert, og vi oppfordrer til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon fra prosjektet. En melder seg på nyhetsbrevet ved å registrere en e-postadresse nederst på denne nettsiden: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/kvandal-kanstadbotn/  

Er du direkte berørt eller har lyst til å vite hva vi gjør, tilbyr vi også varsling via SMS. Du abonnerer på SMS-varsler ved å sende navn og telefonnummer til vår byggeleder: ozren.gelo@statnett.no. Du vil da få SMS fra Statnett ved behov. Du kan når som helst melde deg av SMS-varsling.