For mai er det planlagt skogryddingen av ledningstraseen fra Boltåsen og vestover til Straumen ved Ramsund. Dette omfatter hogst med både av skogsmaskiner og manuell hogst.

Ellers fortsetter arbeidet med fundamentering av nye mastepunkter, og dette vil gjennomføres langs hele strekningen fra Grovfjordkrysset til Boltåsen. Videre skal deler av den eksisterende ledningen som skal fornyes, rives i løpet av mai. Dette gjelder fra Strandvatnet i Bogen til Evensmark. I forbindelse med anleggsarbeidet vil det benyttes veier og kjørespor fra offentlig vei og frem til ledningen.

Vår entreprenør er avhengig av været for å kunne utføre en del arbeidsoperasjoner. Når det er tåke eller mye vind blir arbeidet stoppet, som igjen betyr at det blir arbeid å ta igjen i etterkant. Dersom det er behov for dette kan det medføre arbeid også på søndager.

I ledningsbygging blir det brukt helikopter, og det må også beregnes helikoptertrafikk dersom det blir arbeidet på søndager. Vi har bedt vår entreprenør om at dette holdes til et minimum og innenfor regelverket om helligdags fred.

Ta kontakt med Statnetts grunneierkontakt, Håvard Bergheim på telefon 951 61 307 ved spørsmål.