Nyhetsarkiv for Kvandal-Kanstadbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • I prosjektet med fornying av 132 kV ledningen mellom Kvandal-Kanstadbotn har prosjektgruppen jobbet med miljøhensyn og avbøtende tiltak for naturreservatene Myrvatn i Troms og Sommervatnet i...

  • Med idriftsettelsen av 132kV ledning mellom Kvandal og Boltås er prosjektet kommet over halvveis i byggingen av ny 132 kV Kvandal-Kanstadbotn.  

  • I forbindelse med Statnetts anleggsaktivitet pågår det nå rivning av master og fundamenter som innebærer behov for sprengningsaktivitet og helikoptertrafikk. Statnett varsler med dette om sporadisk...

  • Prosjektet har hatt byggearbeider i vinter og for å opprettholde framdrift vil det pågå arbeid i påskeuka 3. -10.april.  

  • Prosjektet fortsetter med noe anleggsvirksomhet gjennom vinteren, men i mindre omfang enn i sommerhalvåret.