Nyhetsarkiv for Kvandal-Kanstadbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har sendt forespørsler til fem prekvalifiserte entreprenører.

  • Statnett har vedtatt oppstart av arbeid knyttet til Boltåsen transformatorstasjon som er en stasjon i regionalnettet med kobling til 132 kV Kvandal - Kanstadbotn.

  • Konsesjonssøknad på fornyet kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn er sendt NVE, og nå inviterer NVE til åpne folkemøter med informasjon om tiltaket. Statnett vil være representert i møtene.