Nyhetsarkiv for Kvandal-Kanstadbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
 • Kontrakten for å gjennomføre rivning av eksisterende ledning og bygging av ny ledning ble inngått 28. september mellom Statnett og Kraftmontasje.

 • Artikkel

  Boltås stasjon

  For å legge til rette for at ny Boltås stasjon kan kobles til nettet som planlagt i høst, skal Statnett sette opp noen master ved stasjonen.  

 • Ledningen 132 kV Kvandal-Kanstadbotn er første trinn i den planlagte fornyelsen og utvidelsen av den såkalte Lofotringen. Statnett har fått vedtak om forhåndstiltredelse, mens kontraktsinngåelsen m...

 • Artikkel

  MTA-planhøring

  Statnett oversendte sitt forslag til MTA-plan for Kvandal-Kanstadbotn til NVE i desember 2020. NVE har nå sendt denne på høring. Vår søknad m/vedlegg samt NVEs høringsbrev finner du under. Dersom d...