Nyhetsarkiv for Kvandal-Kanstadbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
 • Ledningen 132 kV Kvandal-Kanstadbotn er første trinn i den planlagte fornyelsen og utvidelsen av den såkalte Lofotringen. Statnett har fått vedtak om forhåndstiltredelse, mens kontraktsinngåelsen m...

 • Artikkel

  MTA-planhøring

  Statnett oversendte sitt forslag til MTA-plan for Kvandal-Kanstadbotn til NVE i desember 2020. NVE har nå sendt denne på høring. Vår søknad m/vedlegg samt NVEs høringsbrev finner du under. Dersom d...

 • - Artikkel

  Feltarbeid høsten 2020

  I løpet av høsten vil Statnett gjennomføre feltarbeid/befaringer langs ledningen, Kvandal-Kanstadbotn, i forbindelse med kulturminnefaglig dokumentasjon. Dette innebærer blant annet fotografering o...

 • Statnett har sendt forespørsler til fem prekvalifiserte entreprenører.