Nyhetsarkiv for Kvandal-Kanstadbotn prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Konsesjonssøknad på fornyet kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn er sendt NVE, og nå inviterer NVE til åpne folkemøter med informasjon om tiltaket. Statnett vil være representert i møtene.

  • Konsesjonssøknad om ny kraftledning på strekningen Kvandal – Kanstadbotn er sendt NVE. Kraftledningen vil bli på 132 kV, som i dag, og skal erstatte dagens ledning som går der.

  • Utredningskrav knyttet til konsesjonssøknad på ny kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn er mottatt fra NVE.