I desember 2016 satte Statnett i drift en ny 420 kV-forbindelse fra Sogndal til Ørskog. Dette tiltaket gir god energisikkerhet i Midt-Norge i overskuelig framtid. Underskuddet på den regionale energibalansen er dermed ikke lenger en relevant faktor for videre nettutvikling, selv ved en betydelig vekst i forbruket.