Orkdal transformatorstasjon sett ovenfra

 

Kontrollanlegget i Orkdal er et eldre anlegg fra 1980 med behov for oppgradering for å oppfylle dagens krav.

Statnett vil spenningsoppgradere stasjonen fra 300 kV til 420 kV. Dette vil innebære å bygge et helt nytt apparatanlegg, nye transformatorsjakter og lager/garasje. Statnett vil også gjøre oppgraderinger i eksisterende 132 kV-anlegg. Dette vil medføre at innføringen fra 300 kV-ledningen mellom Klæbu og Aura ikke lenger føres inn til stasjonen. Den vil erstattes av 420 kV-ledningen mellom Klæbu og Surna, som i dag passerer stasjonen.

Utvidelsen av stasjonen vil gjennomføres på dyrka mark rett nord for eksisterende stasjonsområde. Statnett vil ta vare på matjorda og flytte den til et nytt område i kommunen. Stasjonen vil bli godt synlig for de som bor i nærheten, og anleggsarbeidene vil gi en del forstyrrelser. Statnett vil etter dialog med grunneiere, naboer og kommune gjennomføre tiltak for å redusere ulempene.