Statnett har bygd en ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Energiunderskudd på 7 TWh

Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) har et energiunderskudd på ca. 7 TWh (terawatt timer) i et normalår. 7 TWh tilsvarer et årlig forbruk på 400.000 eneboliger med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh per år. Når energiunderskuddet blir så stort, betyr det at det eksisterende nettet blir belastet hardere og faren for at en feil oppstår blir høyere.

Manglende kapasitet for ny kraftproduksjon

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre har ikke nettet lenger kapasitet til å ta inn ny kraftproduksjon. Det vil si at småkraftverk og ny fornybar energiproduksjon ikke vil bli realisert før man får bygget nye overføringslinjer. Bare i Sogn og Fjordane ligger det nå ca. 100 småkraftprosjekt på vent for behandling hos NVE. En ny ledning mellom Ørskog og Fardal er det tiltaket som er mest robust for å møte framtidige endringer av produksjon og forbruk i regionen.