Orskog.JPG

Utvidelsen av stasjonen omfatter omlegging av ledningen fra Sykkylven for å tilrettelegge for ny transformator, samt tilkobling til Giskemo regionalnettstasjon med kabel. Mørenett oppgraderer hele Giskemo stasjon og oppgradering av transformatorbryterfeltene, som i dag eies av Statnett, inngår i prosjektet.

Konsesjonssøknaden ble sendt i juni 2021 og konsesjon ble gitt av NVE i februar 2022.

Ny transformator i Ørskog skal etter planen være på plass høsten 2024.