Når ny forbindelse og nye stasjoner er satt i drift, vil eksisterende ledning og dagens Istad-stasjon fjernes. Sammen med tiltak i underliggende nett, vil Isfjorden-Fannefjorden legge til rette for ny næringsutvikling og trygge forsyningssikkerheten i hele regionen. Den eksakte kapasitetsøkningen som tiltakene gir, avhenger av hvor i regionen nye forbruksaktører etablerer seg.