Kveldshimmel

Målet er å finne de samfunnsøkonomisk mest rasjonelle forsterkningsalternativ for å møte behovene i området, uavhengig av eierskap på nettiltakene. Resultatet skal være en omforent plan for nettiltak som vil møte de ulike behovene på rett sted, til rett tid med riktig kapasitet.

Mye er allerede påbegynt av analyser for å finne løsninger som vil kunne møte behovene om økt kapasitet på kort sikt.