Det nye rammeverket er i samsvar med EUs taksonomi for bærekraftige virksomheter, og blir av ratingselskapet S&P Global plassert i den øverste kategorien av klimavennlige prosjekter og løsninger. Statnetts rammeverk får karakteren “Dark Green” (mørkegrønn) fordi selskapets aktiviteter og investeringer er klimavennlige og bidrar til å nå målet om et nullutslippssamfunn.

–  Bærekraft er integrert i alle våre planer og prosesser for at vi skal kunne nå ambisjonene våre. Strømnettet vårt må bygges med minst mulig avtrykk på miljøet, i god dialog med berørte parter og så effektivt som mulig, sier konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne.

Flere internasjonale aktører vurderer miljøaspektene ved grønne investeringer, og de grønne obligasjonene er en viktig del av finansieringen av det nye strømnettet Statnett skal bygge ut i årene som kommer.

Shades of Green-metodikken er utviklet av norske CICERO for å vurdere miljøeffekten av finansieringsrammeverk, som grønne obligasjoner, og er nå en del av S&P Global.