De rekordhøye flaskehalsinntektene skyldes store prisforskjeller mellom Norge og andre land, og ble presentert i dag på Statnetts Høstkonferanse. Ved siden av inntektene fra internasjonale forbindelser er slike inntekter fra innenlandsk nett ca. 1 milliard kroner hittil i år.

- Dette er gode inntekter som bidrar til de betydelige investeringene vi er i gang med for å sikre strøm nok i det grønne skiftet. Det er med på å gjøre at vi kan holde Statnetts del av nettleien lavere enn den var i 2020, midt i en periode med massiv utbygging av strømnettet nasjonalt og internasjonalt, sier konsernsjef Hilde Tonne.

Samlet har disse inntektene hittil i år vært på nær 3,9 milliarder kroner. Det er forventet at de totale flaskehalsinntektene i 2021 vil dekke over 40% av kostnadene for det sentrale strømnettet Statnett har ansvar for.

Kablene ga overskudd

Det siste året har Statnett fått på plass to nye kabler til naboland, NordLink til Tyskland og North Sea Link til England. Inntektene fra mellomlandsforbindelsene kommer uansett hvilken vei strømmen flyter, og selv med høy snittpris i store deler av året har 15% av inntektene på NordLink-kabelen kommet ved import fra Tyskland i perioder med høy kraftproduksjon og lave priser på tysk side.

Til tross for at dette er store investeringer har handelsinntektene fra forbindelsene til utlandet fortsatt vært høyere enn kostnadene, og overskuddet har samlet sett gitt en reduksjon i nettleien på 0,5-1 øre/kWh de siste to årene. Statnetts andel av nettleien for 2022 ligger på rundt 5 øre/kWh for vanlige forbrukere.

- Det er godt å se at inntektene fra mellomlandsforbindelsene våre er såpass store og at kablene vi har bygget til to nye land hittil viser lønnsomhet. Disse inntektene er viktige når vi skal investere 60-100 milliarder kroner i nett for å understøtte det grønne taktskiftet, konkluderer Hilde Tonne.

Fakta

Flaskehalsinntekter kommer fra prisforskjellen mellom to land eller mellom prisområder internt i det nasjonale strømnettet. Inntektene kommer uansett om det er eksport eller import mellom Norge og andre land.

Årsaken til at utenlandskablene gir så høye flaskehalsinntekter for tida er at forskjellen mellom strømprisen i Norge og i andre land er større enn vanlig.