Allerede fra 1.april i år ble forbrukstariffen for Statnetts tariff satt til null. Nå gjøres også dette for energileddet, som er kostnaden for tap i transmisjonsnettet.

Bakgrunnen for at Statnett gjør dette er de svært høye inntektene fra forbindelsene til andre land, samt fra flaskehalser i det norske nettet den siste tiden. Dette er såkalte flaskehalsinntekter, og skyldes store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene, samt mellom landsdelene.

Samtidig som flaskehalsinntektene gir store merinntekter for Statnett, gir høye tapskostnader store utgifter for mange nettselskaper. Statnetts beslutning om ikke å kreve energiledd i tariffen fra september vil redusere disse kostnadene og bidra til å redusere konsekvensene for kundene.

- Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Statnett vedtok også i dag at fastleddet for forbruk og energileddet i tariffen skal settes til null for hele 2023. Den største kompensasjonen vil komme i Sør-Norge, der prisen er høyest og dermed kostnaden ved tap i nettet også.

- Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, avslutter Hilde Tonne.