Kraftmarkedet er delt inn i prisområder. Norge har fem prisområder, mens Sverige har fire og Danmark har to. Kraftpris per prisområde fastsettes av kraftbørsen (NordPool) for hver time i døgnet basert på tilbud og etterspørsel.

Hva er flaskehalsinntekter?

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Flaskehalsinntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mot andre land, altså på mellomlandsforbindelsene, deles 50/50 mellom Statnett og partner i nabolandet mens inntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mellom prisområdene i Norge i sin helhet tilfaller Statnett. 
 
Statnetts tillatte inntekt er regulert. Flaskehalsinntektene som tilfaller Statnett, videreføres til Statnetts kunder gjennom reduksjon i tariffer.  

Oversikt over flaskehalsinntekter

Under finner du oversikt over mottatte flaskehalsinntekter pr måned. Beløpene oppgis i millioner Euro. 

Oversiktene oppdateres den 10. i påfølgende måned. 

Flaskehalsinntekter 2024 - mill.EUR - per land

Måned Norge internt NO-SE NO-DK (Skagerak 1-4) NO-NL (NorNed) NO-DE (NordLink) NO-UK (NSL) Sum Akk. hittil i år
Januar 27,9 8,9 1,7 1,2 2,3 3,2 45,3 45,3
Februar 7,7 7,9 1,7 1,4 2,3 4,3 25,3 70,7
Mars 5,9 4,4 3,0 2,2 4,5 6,9 27,0 97,7
April 6,9 5,1 3,8 3,7 7,7 6,3 33,5 131,2
Mai 14,0 2,1 9,7 6,6 12,6 20,1 65,0 196,1
Juni 14,1 1,4 12,1 5,4 12,4 17,7 63,1 259,2
Juli                
August                
September                
Oktober                
November                
Desember                
Sum 76,5 29,8 32,1 20,5 41,8 58,5 259,2  

Flaskehalsinntekter 2024 - NO-Internt - mill.EUR - per forbindelse

Måned Norge internt NO1-NO2 NO1-NO3 NO1-NO5 NO2-NO5 NO3-NO4 NO3-NO5
Januar 27,9 12,8 2,1 5,7 0,6 12,1 -5,5
Februar 7,7 0,9 2,0 0,4 0,2 4,3 -0,1
Mars 5,9 0.0 0,8 1,3 0,6 2,7 0,5
April 6,9 0,6 0,6 0,6 0,3 4,2 0,5
Mai 14,0 10,7 0,6 -0,4 3,8 -0,2 -0,6
Juni 14,1 8,9 1,0 0,6 3,5 0,2 0,0
Juli              
August              
September              
Oktober              
November              
Desember              
Sum 76,5 33,9 7,2 8,3 8,9 23,3 -5,1

Flaskehalsinntekter 2024 mot SE - mil.EUR - per forbindelse

Måned NO-SE NO1-SE3 NO3-SE2 NO4-SE1 NO4-SE2
Januar 8,9 4,9 0,6 2,9 0,6
Februar 7,9 5,1 1,0 1,4 0,4
Mars 4,4 2,5 1,1 0,7 0,2
April 5,1 2,6 1,6 0,2 0,7
Mai 2,1 0,2 0,8 0,7 0,3
Juni 1,4 0,6 0,4 0,4 0,1
Juli          
August          
September          
Oktober          
November          
Desember          
Sum 29,8 16,0 5,5 6,1 2,2