Kraftmarkedet er delt inn i prisområder. Norge har fem prisområder, mens Sverige har fire og Danmark har to. Kraftpris per prisområde fastsettes av kraftbørsen (NordPool) for hver time i døgnet basert på tilbud og etterspørsel. 

 

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Flaskehalsinntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mot andre land, altså på mellomlandsforbindelsene, deles 50/50 mellom Statnett og partner i nabolandet mens inntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mellom prisområdene i Norge i sin helhet tilfaller Statnett. 
 
Statnetts tillatte inntekt er regulert. Flaskehalsinntektene som tilfaller Statnett, videreføres til Statnetts kunder gjennom reduksjon i tariffer.  

Under finner du oversikt over mottatte flaskehalsinntekter pr måned. Beløpene oppgis i millioner Euro. 

Oversiktene oppdateres den 10. i påfølgende måned.