Statnett har som del av sin langsiktige markedsanalyse beregnet scenarioer for forbruksutviklingen i Norge fra nå og fram til 2050. Veksten i kraftforbruket fram mot 2050 kan bli enda større enn tidligere forventet. Mye av veksten vil være avhengig av at det etableres nok ny kraftproduksjon i Norge – og at det gjennomføres store investeringer i nett.

I dette webinaret forklarer våre fremste analytikere hovedtrendene og tallene bak, og du får anledning til å stille spørsmål.

Agenda

  1. Velkommen
  2. Hovedbudskap og drivere for markedsutviklingen v/Anders Kringstad, direktør for Markedsanalyse i Statnett (10 min) 
  3. Gjennomgang av hovedpunktene fra rapporten v/ Lasse Christensen og Rolf Korneliussen, senioranalytikere i Statnett (20 min)
  4. Spørsmål/svar (15 min)
  5. Avslutning