Presentasjonen fra møtet er tilgjengelig nederst på siden.

Kraftsystemet har behov for mer fleksibilitet, og Statnett ser et spesielt behov for at også vindkraft kan bidra mer. Både på kort og lang sikt er det behov for å få med mer av vindkraften i mFRR-markedet. Dersom det blir for lite ressurser tilgjengelig i markedet, kan Statnett bli nødt til å bruke Forskrift om systemansvaret (FoS) mer aktivt for å pålegge produksjonsendringer.

På dette møtet informerte Statnett om prosessen for å kunne bli med i mFRR-markedet, i tillegg til å opplyse om hvordan Statnett kan styre vindkraftressurser i anstrengte driftssituasjoner (ref. FoS §12). Et par vindkraftaktører delte også sine erfaringer og vurderinger knyttet til deltakelse i mFRR-markedet.

Det ble mulighet for diskusjon og spørsmål på slutten av møtet.

Målgruppen for møtet var både vindkraftaktører som deltar og som ikke deltar i mFRR-markedet i dag.

Tid og sted

Dato: onsdag 14. februar 2024

Tid: kl. 12:00-14:00

Sted: Møtet ble avholdt på Teams.

Tentativ agenda

Kl. 12:00 - Velkommen

Kl. 12:05 - Hvorfor delta i mFRR-markedet?

Kl. 12:15 - FoS og regelverk – hvordan kan Statnett stille krav?​

Kl. 12:35 - Hvordan kan man delta i mFRR-markedet?​

Kl. 13:00 - Pause

Kl. 13:10 - Erfaring fra Statkraft, Aneo og Volue Energy Market Services.

Kl. 13:30 – Spørsmål

FoS §12. Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser

Fjerde ledd

Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i marked for regulerkraft, etter at prisen i døgnmarkedet er satt.

Femte ledd

Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt produksjon prissettes til budområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.