"Et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystem" ble lagt fram 8. desember, og er den siste av i alt fire temarapporter Statnett har utarbeidet i forbindelse med Systemutviklingsplan 2023 som ble lagt fram tidligere i høst. Rapporten adresserer en rekke temaer og kommer med konkrete anbefalinger til hvordan markedet bør utformes.

Innholdet i rapporten vil bli presentert på webinaret, og Statnett ønsker at denne rapporten skal være et utgangspunkt for videre diskusjon med myndighetene og bransjen om hvordan kraftmarkedet bør utformes.

Dato: 8. januar

Opptak er tilgjengelig til 25.01.24