Det nærmer seg utlysning av de første havvindområdene, og i tillegg er forberedelsene i gang for neste utlysning i 2025. Statnett har de siste månedene utarbeidet flere rapporter og analyser om nett til havs som vil bli presentert i møtet. I tillegg vil vi orientere om vårt arbeid med nye havområder.

Agenda åpent informasjonsmøte om nett til havs

  • Registrering fra kl. 0915 
  • Hvordan utvikle et bærekraftig nett til havs
  • Regulering av nett til havs (med RME, Reguleringsmyndigheten for Energi)
  • Sammenkobling av nett til havs
  • Nye havvindområder

 

Maks 100 plasser for fysisk deltakelse.

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 (Aker brygge) i Oslo

Dørene åpner kl. 09:15, og det serveres enkel frokost. Det blir stående lunsj fra kl. 12.00