Utfordringen

Med modellene som er tilgjengelig i dag, er det vanskelig å vurdere termiske forhold under drift for transformatorer som er eldre enn 15 år. Derfor trengs det nye modeller som kan gi nyttig informasjon og et bedre underlag for å vurdere restlevetid og kunne ta riktige beslutninger knyttet til reinvesteringer eller vedlikeholdstiltak for transformatorer.

 

Målet

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskap om termiske forhold i eksisterende transformatorer, og legge til rette for en bedre og sikrere vurdering av restlevetid. Med et bedre datagrunnlag og like gode modeller for gamle transformatorer som for nye, vil arbeidet med å gjøre nødvendige reinvesteringer til riktig tid kunne forenkles og forbedres.

 

Prosjektet

SINTEF leder arbeidet, men utføres i fellesskap med ABB som sitter inne med nødvendige dataunderlag for gamle transformatorer. Alle simuleringer skal verifiseres med målinger på fysiske enheter. I et FoU-perspektiv ligger utfordringen i å bruke ny kunnskap til å analysere tilstanden til gamle transformatorer, blant annet med input fra SAMBA-prosjektet.

 

Prosjektdeltakere

 • Sintef Energi AS
 • Statnett
 • ABB
 • Hafslund Nett
 • Lyse Elnett AS

 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd
 • Statnett
 • Sintef Energi AS
 • ABB
 • Hafslund Nett
 • Lyse Elnett AS