Utfordringen

Ved å overvåke utviklingen i gass fra oljen i en transformator, er det mulig å predikere og identifisere feil på et tidlig stadium. Løsningene som benyttes i dag tilfredsstiller ikke Statnetts krav til pålitelighet, stabilitet og levetid.

 

Målet

Utvikle en ny, og mer avansert sensor med høy pålitelighet, stabilitet og lang levetid, til en sterkt redusert kostnad sammenlignet med dagens løsninger.

 

Prosjektet

I et samarbeid mellom prosjektpartnerne skal en teknologidemonstrator utvikles og testes, samtidig som det utvikles hardware og programvare for online gassovervåking. Hvis testingen er vellykket vil det være mulig å sette den nye teknologien i produksjon i form av en vedlikeholdsfri, avansert gassanalysator til en betydelig lavere pris enn dagens gassanalysator.

 

Prosjektdeltakere

 • Tunable AS
 • Statnett
 • SINTEF MiNaLab
 • Hafslund
 • Statkraft
 • BKK
 • Agder Energi
 • Sira Kvina kraftselskap
 • NVE
 • Delta-X Research

Finansiering

 • NFR (EnergiX-prosjekt)
 • Statnett
 • Øvrige prosjektpartnere