Utfordringen

Dagens strømnett er i ferd med å bli gammelt. Det er i for liten grad digitalisert eller tilpasset den stadig økende mengden fornybar energi fra for eksempel vind og sol. Å realisere fremtidens komplekse, digitaliserte og integrerte strømnett krever en koordinert og langsiktig forskningsinnsats. Det forutsetter at alle aktører,  fra TSOer og DSOer, via kommersielle teknologivirksomheter til offentlig myndigheter må samarbeide.

 

Målet

CINELDI skal bidra til en koordinert forsknings- og utviklingsinnsats. Det skal sikre at overgangen til et fleksibelt og robust strømnett i perioden 2030 til 2040 skjer til en akseptabel kostnad og uten at stabiliteten i den eksisterende energileveransen settes i fare.

 

Prosjektet

CINELDI er et av flere norske “Forskningssentre for miljøvennlig energi” (FME). Det er  strukturert som et konsortium av partnere som bidrar med sin kompetanse. Arbeidet er organisert i 6 “Working packages” som blant annet forsker frem, utvikler og tester løsninger for interaksjon mellom TSOer og DSOer, selvreparerende nett og desentralisert distribusjon og nett (mikronett).

 

Prosjektdeltakere

29 prosjektdeltakere, blant annet Statnett, som representerer en rekke DSOer (distribution system operators), forskningsinstitusjoner, teknologivirksomheter og offentlige myndigheter.

SINTEF Energi er vertsinstitusjon og prosjektleder

 

Finansiering

Norges Forskningsråd (primære finansieringskilde)

Alle prosjektpartnere bidrar med økonomiske ressurser og/eller tid.

 

 

Les mer om CINELDI på prosjektets hjemmeside

 

Se film om prosjektet