— Vi kan gledelig meddele at FoU har mottatt 110 unike prosjektforslag fra universiteter, forskningsinstitutter, privatpersoner og leverandører, forteller FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn. 

Fristen for å sende inn nye forskningsideer til Statnett for 2020 gikk nylig ut. Nå starter FoU arbeidet med å vurdere og plukke ut hvilke prosjekter som kan iverksettes. Ambisjonen er å kunne starte opp et 20-talls prosjekter.   

—Vi vil vi jobbe raskt med prosjektforslagene og gi innsender svar på søknaden løpende. I år har også Norges forskningsråd flere frister som vi forholder oss til, sier Berlijn.  

Legger grunnlaget for videre arbeid 

Assisterende FoU-direktør Anders Granum er fornøyd med bredden på prosjektideene som har kommet inn og mener forslagene har svart godt på utlysningsteksten. 

— Dette er spennende tider! Forskningsforslagene legger grunnlaget for mye av det FoU kommer til å jobbe med i årene fremover. I år har vi spisset satsingsområdene og vært tydelige på at vi er spesielt interessert i forslag innenfor noen utvalgte områder, sier han. 

Litt over halvparten av prosjektforslagene som er sendt inn handler om «digitale, sikre og kosteffektive anlegg», herunder digital anleggsforvaltning, primærkomponenter og retrofitløsninger, HMS og sikker teknologi.

Resten fordeler seg på «samhandling i energisystemet» og «sanntidsstyring og effektive markeder». 

Kun syv prosjektforslag kom fra forslagsstillere utenfor Norge. 

— Årets prosjektforslag har mye fokus på digitalisering, anleggsforvaltning, komponentene i kraftsystemet, modellering, kunstig intelligens, forsyningssikkerhet og robot. I tillegg er fleksibilitet og bruk av satellitter andre temaer som merker seg ut, utdyper Berlijn og legger til:  

— Vi setter pris på​​ at et stort antall nye FoU-partnere har sendt inn forslag. Nå gleder vi oss til å få vite mer om hvert prosjektforslag og håper at disse kan bidra til nye og innovative løsninger for Statnett og samfunnet.

Sonja Berlijn, FoU-direktør i Statnett
Sonja Berlijn, FoU-direktør i Statnett, er glad for at flere nye FoU-partnere har sendt inn prosjektforslag.