Skjerpede klimamål, mer uforutsigbar kraftproduksjon og et mer variert forbruk, skaper behov for nye og innovative løsninger. Statnett inviterer derfor til forskningssamarbeid for å utvikle morgendagens kompetanse og løsninger.

-Med Green Deal og FNs bærekraftsmål har vi lagt lista høyt for å skape en bærekraftig fremtid. Innovasjon og nye løsninger er helt avgjørende nå som Norge går i retning av å bli et fullelektrisk samfunn, understreker FoU-direktør Sonja Berlijn og legger til:

-Vi ønsker oss ambisiøse prosjekter med et tydelig mål og identifiserte gevinster for Statnett. Forslagene kan gjerne være litt utradisjonelle.

 

Vi vil være i det internasjonale toppsjiktet

Statnett har i år spisset satsingsområdene og er spesielt interessert i forslag innenfor disse temaene:

-Statnett har ambisjoner om å være i det internasjonale toppsjiktet innenfor noen utvalgte forskningsområder. Vi vet allerede at energisystemet står foran omfattende endringer, og vårt mål er å jobbe for å finne løsninger på utfordringene dette medfører. Verdien av å samarbeide bredt med andre aktører som ser de samme utfordringene og mulighetene er derfor stor, sier Berlijn.

Per i dag inngår totalt 66 forskningsprosjekter i Statnetts portefølje på omtrent 100 millioner kroner. 158 forslag ble sendt inn i fjor, hvorav 25 av disse ble iverksatt.

 

Forslag til FoU-prosjekter sendes inn via statnett.no innen 30. april 2020. Les mer om hvordan du sender inn prosjektforslag her.