— Norge står i dag overfor en revolusjon innen fornybar energi der det elektriske kraftsystemet spiller en viktig rolle ved å tilrettelegge for dekarborisering og energiomstilling. For å kunne håndtere områdene i rask endring har Statnett behov for å styrke kompetansen innenfor digital sikkerhet og datateknologi. Samarbeid med NTNU er derfor av vesentlig betydning, sier FoU-direktør Sonja Berlijn i Statnett.

Den nye femårige avtalen med NTNU trådte i kraft onsdag 1. april og omfatter innledningsvis områder som kunstig intelligens og blockchain, cybersikkerhet (informasjonssikkerhet), vern og kontroll, dataanalyse samt menneske-maskin-grensesnitt.

Formålet med avtalen er å videreutvikle og styrke det langsiktige samarbeidet som skal bidra til utvikling av det sentrale energisystemet i Norge gjennom forskning, innovasjon og utdanning.

— Ved å styrke kompetansen på disse områdene stiller vi bedre forberedt ved fremtidige utfordringer og bygger samtidig opp ny og fremtidsrettet kompetanse i kraftsektoren, understreker Berlijn.

Illustrasjon av teknologi og ikt

Innovasjon og fremtidens utdanning

For NTNU er det viktig å støtte opp om det samfunnsviktige oppdraget til Statnett.

— Norge og verden er på vei inn i et omfattende grønt energiskifte. Denne samarbeidsavtalen vil være et viktig bidrag i den sammenheng. NTNU og Statnett legger nå gode premisser for kunnskapsutvikling og bidrar til at vi kan løse sammensatte utfordringer regionalt, nasjonalt og globalt. I sum gir dette oss en mer fremtidsrettet utdanning, forskning og nye innovasjoner vil kunne blomstre ut fra våre fagmiljøer, sier Anne Borg, rektor ved NTNU

 

Konkurransefortrinn for sluttbrukere i norsk industri

Det er NTNU Energi og Institutt for elkraftteknikk som i samarbeid med Statnett har hatt ansvar for å utvikle avtalen.

— Vi er opptatt av at samarbeidet skal bli nyttig for de store sluttbrukergruppene, eksempelvis i norsk industri, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Han trekker fram økt elektrifisering på norsk sokkel og i norsk prosessindustri som eksempler.

— NTNU skal aktivt bidra til å skape norsk omstilling og konkurransekraft. Da må vi ha et energisystem som er rigget for de store endringene vi er i gang med, sier Hustad.

— Statnett sitt mål med kontrakten er at vi kan få tilgang til hele NTNUs kompetanse og at vi dermed får nytte av den store fagbredden i NTNU når vi skal ta frem morgendagens løsninger for fremtidens digitale energisystem, sier Anders Granum, assisterende FoU-direktør i Statnett.

 

Bygger videre på etablert samarbeid

Avtalen legger til rette for finansiell støtte til fire professorater innen områdene fremtidsdrift og overvåking av kraftsystemet. To professorer er allerede ansatt på NTNU under den foregående femårige samarbeidsavtalen som ble signert i 2015.

 – Vår intensjon er å støtte masteroppgaver, Ph.d-stipend, workshops og møteplasser eller andre spesifikke virksomheter innenfor fremtidsdrift og overvåking. Vi forventer at professorene på sin side vil komme med forslag til relevante FoU-prosjekter, sier Berljin.

For NTNU er slike strategiske samarbeid en startpakke for å kunne satse langsiktig på sterke fagmiljø i de utvalgte områdene.

– Når samarbeidspartnere som Statnett gir støtte de første årene av professoratene betyr det at NTNU kommer i gang med ny forskning på viktige områder. For oss er dette kunnskap for en bedre verden, og vi setter stor pris på vårt nære samarbeid og partnerskap med Statnett, formalisert gjennom vår egen faglige avtale, sier Borg.