— Resultatene fra prosjektet vil gi Statnett bedre forutsetninger for å forstå potensialet knyttet til forbrukerfleksibilitet, som et alternativ til økte investeringer i fremtidig nett eller ved at investeringer kan utsettes i tid. Forskningen vil kunne bidra til å holde nettkostnadene nede, noe som kommer hele samfunnet til gode, forteller forsker og prosjektets doktorgradsstipendiat, Matthias Hofmann i Statnett.

For hva skal til for at norske strømkunder responderer på svingninger i strømprisen? Tenker man seg om en ekstra gang før man skrur på panelovnen, setter på komfyren eller lader elbilen i timer der strømprisen er høy – dersom man blir opplyst om det på forhånd? Hvor mye må husholdninger og næringskunder kunne spare for at de aksepterer tap av komfort? Er folk bevisste på eget strømforbruk, og er vi villige til å endre vanene våre?

iFleks skal finne svar på disse spørsmålene, i tillegg til å finne ut hvilken informasjon og teknologi strømbrukere trenger for å kunne reagere på variasjoner i strømprisen og dermed redusere strømutgiftene sine. Bakgrunnen for prosjektet er en forventning om at timeprisen for å bruke strøm vil variere mer i fremtiden og at forbrukerne dermed vil bli mer villig til å endre strømbruk etter pris.

infografikk

Vil teste flere tusen strømkunder i norske byer

Sist vinter gjennomførte iFleks et priseksperiment med 800 husholdninger i Oslo, Bergen, Stavanger og Bærum der deltagernes faktiske respons på ulike prissignaler ble målt. Blant de som deltok aktivt i eksperimentet gjorde nesten 70 prosent tiltak for å redusere strømforbruket sitt. De mest populære tiltakene var å skru av oppvarming i rom som ikke ble brukt, senke innetemperaturen og bruke vedfyring fremfor elektrisk oppvarming.

Rundt 900 personer svarte i tillegg på en spørreundersøkelse utført av Ipsos knyttet til strømforbruk.

 — Funnene gir oss en indikasjon om at husholdninger er villige til å både endre og redusere strømforbruket sitt hvis det er enkelt å motta prissignaler, det tilbys automatiserte løsninger og de kan spare litt penger, sier prosjektleder Turid Siebenbrunner i Statnett.

For å få enda bedre datagrunnlag skal Statnett sammen med samarbeidspartnerne Ishavskraft, Gudbrandsdal Energi og Bodø Energi utføre nye priseksperimenter med et mål om å teste flere tusen husholdninger i storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø. I tillegg vil både Ishavskraft, Energi Salg Norge og Entelios teste noen representative næringsbygg og kommunale bygg. Eksperimentene vil foregå fra november til februar 2021 – en periode der forbruket og strømprisen generelt er høyere enn resten av året.

 — Statnett må være i forkant med våre prognoser. Det er derfor nødvendig med bedre kunnskap om hvordan vanlige forbrukere påvirkes av strømpriser i fremtiden. Vi håper at forskningen vil bidra til å gi oss et solid datagrunnlag om forbrukerfleksibilitet, forteller Matthias Hofmann.

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Ta kontakt med ifleks@statnett.no eller les mer her

 

spørsmål