- Vi er stolte og glade for tildelingen til disse prosjektene. De vil begge utvikle nye og innovative løsninger for kraftsystemet som Statnett har ansvar for. Det er viktig at slike prosjekter gjennomføres sammen med aktører i næringslivet, forskningsinstitutter og universiteter, sier FoU-direktør i Stanett, Sonja Berlijn. 

I tillegg til de to innovasjonsprosjektene som Statnett søkte, PROWD og SmartAct, fikk også prosjektet Real-time DGA, som søktes av Tunable, støtte. 


PROWD er en innovativ satsing
 der en ved hjelp av satellitter kan få ny metodikk og kunnskap om kraftledninger og vegetasjon. Prosjektet ser på hvordan man kan ivareta både forsyningssikkerhet og miljøhensyn, samtidig som man rydder og drifter mer effektivt og sikkert. Trær og annen vegetasjon kan føre til strømbrudd, og det er behov for korridorer ved kraftlinjene. Samtidig kan det være fare for brann og skred. 

- Støtten fra Forskningsrådet er avgjørende for å sikre bred deltakelse fra flere fagmiljøer og bedrifter, som vil bidra til at løsningene kan dekke behov både hos Statnett og for nett på lavere spenningsnivå. I tillegg kan det utvikles tjenester som kan tilbys ut i et bredt marked, forteller FoU-programleder Ingeborg Buchalik i Statnett. 

SmartAct ser på trådløse sensorer i kabeltermineringene i anlegg med 420 kV kabler. Ved å kontinuerlig kunne overvåke tilstanden, kan man ved hjelp av algoritmer og maskinlæring kunne oppdage mulige feil før de oppstår. Dette kan bidra til å unngå at det oppstår perioder med stans i driften av slike kabler og dermed bidrar prosjektet til å øke forsyningssikkerheten. 

- Støtten fra Forskningsrådet er avgjørende for at vi kan starte prosjekter med høy teknisk risiko, og er samtidig veldig viktig for bransjen, forteller FoU-programleder Oddgeir Kaspersen i Statnett.

PROWD har en ramme på 34,8 millioner kroner, og det er søkt om 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Nettselskapene Agder Energi og Tensio er med og finansierer prosjektet. 
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med: 

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
 • Stiftelsen Norges geotekniske institutt (NGI) 
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 • Høgskulen på Vestlandet Bergen 
 • Stormgeo AS 
 • Independent Insulation Group (i2g) 
   

Smartact har en ramme på 16,1 millioner kroner, og det er søkt om 7,3 millioner kroner fra Norges Forskningsråd.  

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med: 

 • Sintef Energi 
 • Nexans  
 • NTNU