I utviklingen av aFRR som en del av Nordic Balancing Model (NBM) arbeider vi med å utforme et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked med planlagt oppstart i 2022. Som et første trinn innfører Statnett et nytt nasjonalt marked som i store deler bygger på det fremtidige markedsdesignet for et nordisk felles marked. Vilkårene for nytt nasjonalt aFRR-kapasitetsmarked har vært på høring i bransjen i februar 2021 og ble godkjent av RME 7. juli 2021. Vilkårene finnes her.

Fra og med 29.11.2021 kommer Statnett til å benytte den nye felles nordiske IT-løsningen for markedsklarering i det norske nasjonale aFRR-kapasitetsmarkedet. Reservekravene fastsettes fortsatt på nordisk nivå og fordeles mellom landene. Statnett er fortsatt ansvarlig for å anskaffe tilstrekkelig aFRR-kapasitet for de norske budområdene i henhold til kravene i den nordiske systemdriftsavtalen. Gjeldende reservekrav med informasjon om oppdateringer blir fortsatt publisert på statnett.no.

aFRR-kapasitet vil bli innkjøpt i en daglig auksjon D-1 (dagen før driftsdøgnet), for hver time i driftsdøgnet. Bud må legges inn for hver daglig auksjon. Innkjøpet foretas separat for opp- og nedregulering. Bud kan legges inn i en periode fra syv dager før driftsdøgnet (fra midnatt). Leverandørene skal levere inn sine bud innen kl. 07:30 CET (D-1). Bud kan endres eller trekkes fram til budfristens utløp. Etter dette tidspunkt kan bud ikke endres eller trekkes.

Detaljer om hvordan leverandører kan koble sammen sine bud, hvordan bud skal sendes inn og andre detaljer er beskrevet i markedsvilkårene.

 

Overgangsfasen mellom ny og eksisterende løsning

Det er en periode med parallelldrift av ny og eksisterende IT- løsning i markedsklareringen for aFRR-kapasitetsmarked mellom 29.november og 5. desember 2021.

Oppkjøpene i eksisterende løsning blir foretatt på følgende måte:  

  • Mandag 22. november: Gate opening for aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november)
  • Torsdag 25. november: Innkjøp aFRR hverdag med leveranseperiode f.o.m. 29. november t.o.m. 3. desember (og aFRR helg 27-28.november).
  • Mandag 29. november: Gate opening for aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.
  • Torsdag 2. desember: Innkjøp aFRR helg med leveranseperiode f.o.m. 4. desember t.o.m. 5. desember.

Siste oppkjøp i eksisterende løsning blir foretatt torsdag 2 desember. Dette oppkjøpet kommer bare til å omhandle helg med leveranseperiode 4 desember til 5 desember.

Fra og med mandag 29. november blir det bli mulig å legge inn bud i ny løsning, for markedsklareringen søndag 5. desember, med leveranse for 6. desember.

Oppgjør som blir fakturert etter 13. desember, som gjelder fra avregningsperiode uke 49 og senere sendes ut i valuta EUR og ikke i NOK som i dagens løsning.

aFRR overgang

aFRR overgang