Studien har som mål å estimere fremtidig variasjon av treghet eller inertia i det nordiske kraftsystemet, evaluere mulige tiltak for å håndtere situasjoner med lite tilgjengelig inertia, og se på ulike muligheter for overvåkning av frekvensstabiliteten og prognostisere hvor mye inertia som vil være tilgjengelig.

 

Studien ble avsluttet september 2017.

 

Her kan du lese prosjektrapporten.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Alexander Jansson, +47 910 02 438, alexander.jansson@statnett.no