Det gjennomføres et felles nordisk arbeid for å finne gode løsninger for å ivareta driftssikkerheten med nye utfordringer. Arbeidet er inndelt i følgende områder:

 • Frequency Containment Process (FCP)
 • Frequency quality
 • System inertia
 • Under frequency load shedding (UFLS)

Innenfor disse områdene pågår det flere nordiske og nasjonale prosjekter, som omfatter analyser, planlegging og implementering. Avhengig av prosjekt og fase, gjennomføres arbeidet i samarbeide mellom de nordiske TSO-ene og bransjen forøvrig (kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.).

Ut fra analysene trekkes følgende overgripende konklusjoner:

 1. Dagens krav til FCR (Frequency Containment Reserve) må revideres, både for å forbedre frekvenskvalitet i normaldrift og for å sikre tilstrekkelig rask/stabil respons ved hendelser.
 2. Det er behov for løsninger for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi i systemet (høy import på HVDC forbindelser samtidig med stor andel vindkraft i Norden).
 3. Dagens BKF (automatisk, frekvensstyrt belastningsfrakobling) er ikke lenger tilstrekkelig. Det er behov for endringer for å redusere sannsynligheten for mørklegging dersom større hendelser inntreffer.

Leveranser og tidsplan

Implementering av nye krav til FCR (Frequency Containment Reserve), inklusive justering av respons og prekvalifisering av FCR leverandører.

 • Analyse: Avsluttet Q4 2018
 • Planlegging: Q3 2018-Q2 2019
 • Implementering: Q2 2019-Q4 2020

Implementering av verktøy for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi ("inertia") i systemet. Aktuelle verktøy i første omgang er å redusere dimensjonerende feil i kraftsystemet, og implementere nye, raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserves).

 • Analyse: Avsluttet Q3 2019
 • Planlegging og implementering: Q3 2019-Q4 2020

Implementering av ny BFK-struktur (belastningsfrakobling).

 • Analyse: Avsluttet Q1 2017
 • Planlegging: Q2 2018-Q1 2019
 • Implementering: Q1 2019-Q4 2019

Det etterstrebes nordiske harmoniserte løsninger.