For å få i gang en tidlig dialog med markedsaktørene har de nordisk TSOene skrevet et diskusjonsnotat "Short-term markets Discussion Paper", som beskriver mulige markedsbaserte løsninger for framtidige kortsiktige markeder. TSOene mottok verdifulle tilbakemeldinger gjennom en konsultasjon i mai-juni i 2019. I etterkant har TSOene skrevet ferdig vedlagte dokument om fremtidig utvikling, mål og prioriteringer i korttidsmarkedene.

Mer informasjon:

Gerard Doorman, gerard.doorman@statnet.no

Last ned rapporten "Short term markets future developments" nederst på siden.

 

Se også disse dokumentene:

Summary of consultation responses

TSOs discussion paper for consultation