De nordiske TSOene har skrevet en rapport om ulike løsninger for fremtidige korttidsmarkeder, og ønsker med dette å initiere en dialog om temaet. Rapporten presenterer ikke låste synspunkter eller bestemte tiltak, men diskuterer mulige markedsendringer som kan være relevante i forbindelse med forventede endringer i kraftsystemet. For de nordiske TSOene er det svært viktig å involvere markedsaktørene når vi utvikler og senere iverksetter vår visjon for fremtiden. Med publisering av denne rapporten ønsker TSOene å stimulere til en bredere diskusjon, og vi ser fram til å motta verdifulle tilbakemeldinger for å videreutvikle vårt syn på de framtidige korttidsmarkedene.

 

Svar på konsultasjonen, fortrinnsvis på engelsk, skal sendes til ShortTermMarketsConsultation@fingrid.fi innen 1. juli 2019.

 

Dokumentet finner du under "Relevante dokumenter og vedlegg" nederst på denne siden.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no