Denne konsultasjonen omhandler forslaget “All TSOs’ proposal of Nordic Capacity Calculation Region for regional operational security coordination in accordance with Article 76 and Article 77 of the “Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017” establishing a guideline on electricity transmission system operation”. Artikkel 76 i SO GL krever at alle TSOer i hver kapasitetsregion (CCR) sammen skal foreslå en metode for operasjonelle sikkerhetsanalyser, som skal være i overenstemmelse med Artikkel 76 og 77 i SOGL.

Statnett, Svenska Kraftnät, Fingrid og Energinet inviterer derfor til en konsultasjon i tråd med artikkel 11 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om bestemmelser av retningslinjer for drift av kraftsystemet (SO GL). Konsultasjonen gjelder for forslaget om regional samordning og koordinering av driftssikkerhet i den nordiske kapasitetsregionen (CCR Nordic). Artikkel 76 i SO angir at samtlige systemansvarlige transmisjonsnetteiere i hver kapasitetsregion (CCR) skal utarbeide et forslag for regional koordinering av driftssikkerheten. Statnett tilhører to slike regioner, CCR Nordic og CCR Hansa. Denne konsultasjonen gjelder CCR Nordic. Forslaget for CCR Hansa vil publiseres for konsultasjon ved en senere anledning.

Interessenter bes om å fremme kommentarer og synspunkter på forslaget fra 15. Mars til 15. April 2019. Etter konsultasjonen kommer de nordiske systemdriftsoperatørene til å ferdigstille forslaget og etterstrebe å hensynta innkommne kommentarer og synpunkter. Det endelige forslaget sendes på konsultasjon til NVE senest tre måneder etter metoden for regional koordinering av driftstssikkerhet (CSAm) jamfør artikkel 75 i SO GL godkjennes.

Høringsdokumentene finnes her.