I henhold til den europeiske retningslinjen for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM), skal de europeiske kraftbørsene (NEMOene) utvikle en algoritme for spot- og intradagmarkedet, Algorithm Methodology, forkortet til AM. Denne ble vedtatt av ACER i juli 2018.

Ny metode for håndtering av endringer

I ACERs vedtak ble det stilt krav om at det skulle utvikles en metode for å håndtere endringer i metodene Algorithm Change Control Methodology - ACCM) og en for å monitorere hvordan algoritmene fungerer (Algorithm Monitoring Methodology – AMM).

ACCM er tatt inn i en revidert versjon av AM. I samme AM er det også inkludert en metode for å håndtere kapasitetsprising eller implisitte auksjoner i intradagmarkedet. Det siste medfører også at det konsulteres hvilke produkter som kan benyttes i intradagmarkedet.

Konsultasjonene er felles for TSOer og NEMOer. For mer informasjon og påmelding, se ENTSO-E sine nettsider. Informasjon knytte til konsultasjonen er også tilgjengelig på All NEMO Committee sin webside.

Høringsfristen er 2. juli.