Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen, er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

Forslagene sendes på høring iht. den europeiske retningslinjen for balansering, EBGL.

Høringsfristen er 13. november 2018.

Du finner høring om forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi, EBGL art.29(3) på ENTSO-E sine nettsider


Du finner høring om forslag om metode for prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting, EBGL art.30(1) og 30(3) på ENTSO-E sine nettsider

Forslagene er tilknyttet utviklingen av felles europeiske markedsplattformer for aktivering og utveksling av balanseenergi, og vil påvirke aktørenes betaling for leveranse av tjenester til de europeiske aktiveringsmarkedene for sekundærreserve (aFRR) og tertiærreserve (mFRR og RR).