Statnett fikk konsesjon til å bygge ny stasjon i Åsen høsten 2019. MTA-planen som nå sendes på høring beskriver Statnetts plan for gjennomføring av anleggsarbeidene, og tiltak Statnett skal gjennomføre av hensyn til påvirkning av ulike miljøfaktorer og omgivelsene.

Alle som har synspunkter på MTA-planen kan sende innspill til NVE innen 10. november 2022. Enten via e-post til: uttalelse@nve.no (merk: Høringsuttalelse 202000584 i emnefeltet), eller via brev til: NVE, Pb. 5091, Majorstuen 0301 Oslo.