Vestre korridor er et viktig prosjekt for å sikre robust forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet, og oppgraderingen legger til rette for mer fornybar kraftproduksjon. Vestre korridor vil også sikre tilknytning av de planlagte mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.

 

-Dette er et viktig skritt på veien mot en robust forsyningssikkerhet, tilrettelegging for mer fornybar energiproduksjon og klargjøringen for økt utvekslingskapasitet mot utlandet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

-Styrets beslutning gjør at vi nå arbeider videre med detaljplanleggingen av strekningene og kan begynne arbeidet med innhenting av tilbud for de ulike delene, understreker Borgen.

 

Med årlige investeringsplaner på mellom 5 og 7 milliarder er kostnadseffektivitet og god gjennomføring et svært viktig område for Statnett, også når selskapet nå går videre med et av sine største prosjekt.

 

-Styret har gitt oss et klart mandat om å være kostnadsbevisste, samtidig som prosjektet skal gjennomføres på tid og uten at det går ut over forsyningssikkerheten i byggeperioden, påpeker Håkon Borgen. –Med andre ord så skal vi oppdatere strømnettet samtidig som det er høyt utnyttet, uten at det forsinker oss. Det er utfordrende.

 

Første trinn av Vestre korridor omfatter etablering av en gjennomgående 420 kV-forbindelse mellom Sauda og Kristiansand, samt oppgradering av strekningene Tonstad-Solhom og Lyse-Duge. Det skal bygges to nye trafostasjoner i Kvinesdal og Ertsmyra, nye 420 kV-anlegg i tre trafostasjoner (Tjørhom, Lyse og Saurdal) og 145 km ny 420 kV-ledning: Kvinesdal-Ertsmyra, Ertsmyra-Solhom, Ertsmyra-Tjørhom-Lyse og Lyse-Duge.