Konsesjonsvedtaket kan påklages.

 

Bjerkreim transformatorstasjon er nødvendig for å knytte planlagte vindkraftverk i området til ledningsnettet, og beslutningen om å bygge er avhengig av at omlag halvparten av den planlagte vindkraften blir bygget ut.

 

-Anleggskonsesjonen er en viktig milepæl for prosjektet, og vi er glade for at NVE har fattet et vedtak i denne saken, sier prosjektleder Arnhild Støvik i Statnett.

 

Avtaler mellom Statnett, Lyse Elnett og de aktuelle vindkraftaktørene koordinerer fremdrift og beskriver gjensidige forpliktelser for byggingen av stasjonen. Statnett har dessuten inngått avtale med Lyse Produksjon om å gjennomføre Statnetts del av utbyggingen.

 

-Det er mange aktører involvert, og det er viktig med en god koordinering oss imellom for å få til en best mulig gjennomføring, understreker Støvik.Dersom vindkraftaktørene bekrefter at de skal bygge ut minstekravet til volum, kan utbyggingen av transformatorstasjonen starte i 2016. Stasjonen er totalt sett kostnadsberegnet til 450-600 millioner kroner