Det gjenstår bare mindre arbeider før Stangeland er helt ferdige med grunnarbeidene for Statnetts nye transformatorstasjon i Bjerkreim. Det meste av arbeidet med vei inn til området er de også ferdige med. Her gjenstår det asfaltering, og de skal bygge en bru over elven Ogna til de store transformatorene skal fraktes inn til høsten.

 

Det er inngått en EPC kontrakt (Engineering, Procurement, Construction) med Siemens og Veidekke som starter opp på anlegget nå. Veidekke bygger kontrollbygg, transformatorsjakter og innstrekkstativ for ledningene som skal inn til stasjonen, mens Siemens skal bygge høyspentanleggene. Siemens skal også levere transformatorer og kontrollanlegg.

 

-Vi er i rute for å være ferdige i 2019 som planlagt, slik at den nye transformatorstasjonen kan ta imot strømmen fra vindkraftparkene som skal bygges i Bjerkreim, forteller prosjektleder Even Vandbakk.

 

Totalt sett er den nye transformatorstasjonen beregnet til å koste om lag en halv milliard kroner. Stangeland vant kontrakten på grunnarbeidene, med en verdi på ca. 30 millioner kroner. EPC kontrakten har en verdi på 160 MNOK. I tillegg har Siemens kontrakter med verdi på om lag 70 millioner kroner.