- Jeg vil rette en stor takk både til leverandører og alle andre som har sørget for at arbeidet her har blitt utført på en utmerket måte. Samtidig vil jeg takke naboer, kommunen og Lyse Elnett for et godt samarbeid i byggeperioden, understreket Vardheim.

Folk i Statnett-vester ser på stasjonen

Den nye transformatorstasjonen ligger i Bjerkreim kommune i Rogaland, og skal bidra til å overføre fornybar kraft fra vindmøllene som bygges i området ut på strømnettet. I tillegg blir den viktig for å sikre strømforsyningen til husholdninger, bedrifter og andre som trenger trygg tilgang på strøm i regionen. Stasjonen kostet ca. 0,5 mrd. kroner, og tok to år å bygge. Lyse Elnett og Statnett eier hver sin del av transformatorstasjonen.

Styrker strømforsyningen på Jæren


- Dette er en viktig milepæl på veien til nytt regionalnett på Jæren ved å være det første nye anlegget i drift. Den nye transformatorstasjonen vil sammen med ny 132 kV-kraftlinje og nye Opstad transformatorstasjon som er under bygging, gi en ny hovedforsyning til Jæren fra øst, og øker kapasiteten i strømnettet betraktelig, fortalte administrerende direktør i Lyse Elnett, Håvard Tamburstuen. Totalt skal regionalnettet på Sør-Jæren bygges ut for rundt 1,5 milliarder kroner.

En gruppe mennesker på trafostasjon

Knytter vindkraft til strømnettet

I første omgang er det vindmøllene i den såkalte "Søndre klynge" som skal koble seg til ledningsnettet i Bjerkreim transformatorstasjon. Fra denne vindparken vil det etterhvert bli produsert om lag en milliard kilowattimer hvert år. Senere kan også kraft produsert i vindkraftparkene Måkaknuten, Stigafjellet, Høg-Jæren og Faurefjellet knytte seg til ledningsnettet her.

- Fornybar kraft er en viktig del av klimaløsningen, og vindkraften som kommer her i Bjerkreim vil gjøre en viktig jobb i et fornybart samfunn, påpekte Vardheim. -Denne transformatorstasjonen bidrar dermed både til klima, verdiskaping og forsyningssikkerhet for strøm.

Det var ordfører Torbjørn Ognedal i Bjerkreim kommune som sto for den offisielle åpningen ved å klippe snoren inn til den nye transformatorstasjonen