-Dalekovod er nå ferdige med å legge dagens sentralnettsledning utenom anleggsområdet, og ca. 6 km ny adkomstvei klar til stasjonstomta. Veien er bygget i regi av Bjerkreim Vind. Det er spunnet fiberoptisk kabel på sentralnettsledningen sørover til Kjelland transformatorstasjon, og det er lagt inn lokal strømforsyning til området. Vi ligger nå et par uker foran plan med oppstart på grunnarbeidene, forteller prosjektleder Even Vandbakk.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Lyse Elnett og tomten skal nå gjøres klar for kontrollhus og lager, transformatorer, kontrollanlegg og bryterfelt. Dette dekker begge partenes behov, og det er i tillegg noe reservekapasitet for fremtidig bruk. –Vi er i rute med arbeidene, og stasjonen skal ifølge planen stå klar til sommeren 2019 for å ta imot strøm fra de vindkraftparkene som skal bygges i området, forteller Vandbakk.

I Bjerkreim er det gode forhold for vindkraft, og flere utbyggere skal bygge ut vindparker. For at den fornybare strømmen fra vindparkene her skal nå ut til forbrukere, er det nødvendig å bygge en ny transformatorstasjon. Stasjonen er beregnet til å koste mellom 500 og 540 millioner kroner. -Vi legger vekt på at utbyggingen skjer på en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig måte, sier Vandbakk.