Stasjonen er bygget for å knytte ny vindkraftproduksjon til ledningsnettet og for at Lyse Elnett skal styrke strømforsyningen i regionen. I stasjonen er det derfor både sentralnettsanlegg som Statnett eier og anlegg i regionalnettet som eies av Lyse Elnett.

Vindkraften som produseres i området, skal kobles opp etter hvert som møllene står ferdig bygget. Statnetts anlegg for å knytte til vindkraften, blir snart satt i drift. -Planen er at den første vindmøllen skal kobles til stasjonen i begynnelsen av juni, sier Vandbakk.

Lyse Elnetts anlegg i stasjonen vil settes i drift etter hvert som flere vindmøller er klare til å kobles på. De siste delene av Lyses anlegg blir satt i drift når deres nye ledning til Opstad står ferdig mot slutten av neste år.

Kostnadene for den nye stasjonen er beregnet til å være mellom 500 og 540 millioner kroner, og er bygget innenfor planlagt tid og budsjett.