-Vi har god framdrift på arbeidene på stasjonen, forteller prosjektleder Even Vandbakk. –Alt er i rute og vi har søkt om å få sette i drift anleggene i mai neste år i stedet for i juli som har vært planen fram til nå.

 

I august starter Siemens med å legge datagulv og trekke kabler til kontrollanlegget, og transformatorene er planlagt å komme i slutten av september. Også det arbeidet som vindkraftaktørene gjør for Statnett med å lage adkomstvei, følger planen.